Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze ogłasza nabór na nowy rok szkolny.

Placówka może przyjąć ok. 50 dzieci, w planach są dwie nowe klasy (na razie są chętni do jednej).  Na wnioski o przyjęcie do szkoły czeka do poniedziałku (18.05). Formularze trzeba złożyć drogą elektroniczną. Szkoła oferuje naukę gry między innymi na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, trąbce i harfie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, tzw. badanie przydatności odbędzie się zdalnie. Zainteresowane osoby dostaną materiał z instrukcją. Chętni wykonają prostą piosenkę a cappella (bez akompaniamentu), i podkładu.  W drugim zadaniu pojawią się fragmenty melodii, dziecko musi je powtórzyć. W trzecim ćwiczeniu trzeba „wyklaskać” fragmenty podanych rytmów.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia to ośmioletnia publiczna szkoła podstawowa, która łączy edukację ogólnokształcącą z muzyczną.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rodzaj czynności Termin i miejsce
Składanie wniosków Od 2 marca 2020 r. do 18 maja 2020 r.

drogą elektroniczną na adres szkoły:

osmzg@interia.pl

Tel. 501021232

Badanie przydatności

–        przesłanie materiału do   zdalnego przeprowadzenia badania przez szkołę

–        zwrot materiału do badania przez rodziców i opiekunów

 

 Od 11 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r.

na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia

– Do 22 maja 2020 r.

drogą elektroniczną na adres szkoły:

osmzg@interia.pl

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
27 maja 2020 r., godz. 13.00

na stronie internetowej szkoły oraz na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  3 czerwca 2020 r., godz. 12.00

na stronie internetowej szkoły oraz na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia

Egzamin klasyfikacyjny do klasy programowo wyższej Jak przy badaniu przydatności

( ta sama forma i daty)

Informacje: www.osm.zgora.pl, Tel. 501-021-232

(rk)-WZG