Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Zielonej Góry była tematem nadzwyczajnej sesji rady miasta. Radni przyjęli korektę 18 głosami. Było to uzupełnienie grudniowej, budżetowej sesji.

Uchwała budżetowa na 2021 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa muszą być ze sobą spójne, stąd zmiana – tłumaczył prezydent miasta, Janusz Kubicki.

Przyjmując uchwałę budżetową, dokonaliśmy korekty zmniejszającej wielkość wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 milionów złotych. W związku z tym musimy dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową. To jest wyłącznie techniczna uchwała. Przyjmujemy ją w sesji nadzwyczajnej po to, aby Regionalna Izba Obrachunkowa mogła kompleksowo ocenić poprawność podjętych przez nas uchwał. Jeżeli tego nie zrobimy, RIO po prostu zakwestionuje tę prognozę, którą przyjęliśmy na sesji w grudniuJanusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra.

Z wydatków inwestycyjnych została wykreślona budowa łącznika ulicy Kożuchowskiej z Pileckiego.

To jest dosyć kontrowersyjna droga. Bardzo wielu mieszkańców jest przeciwnych budowie tej ulicy. Natomiast również bardzo dużo mieszkańców jest z kolei za budową. Stąd trwała dosyć długa dyskusja jeszcze w grudniu. W konsekwencji ta budowa została wycofana. Musiała być zwołana kolejna sesja, na której została poprawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa – Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków miasta do 2044 roku. Obejmuje również zadłużenie miasta i prognozowaną nadwyżkę budżetową.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index