Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki poinformował o odebraniu w Sejmie nagrody dla Miasta Zielona Góra. Zielona Góra znalazła się wśród 10 najlepszych miast w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju.

Głównym celem projektu Anagmis “Ocena rozwoju miast” jest opracowanie merytorycznych, organizacyjnych i technicznych podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów (JST) oraz promowania takiego rozwoju na bazie opracowanych wzorców i najlepszych przykładów. Cel ten będzie osiągany poprzez realizację programu badań prowadzonych na dwóch poziomach: na poziomie regionów oraz na poziomie krajowym.

Dziś kolejny fajny dzień dla Zielonej 😀 Odebrałem w Sejmie nagrodę dla jednego z najlepszych miast w Polsce. Zajęliśmy…

Opublikowany przez Janusza Kubickiego Wtorek, 21 stycznia 2020

fot. facebook Janusz Kubicki