Dziś (14.10) Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak przyznała Prezydentowi Miasta Zielona Góra Januszowi Kubickiemu Tytuł Człowieka 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Wyróżnienie to zostało przyznane za skuteczne wdrażanie programów unijnych oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej w Polsce i Europie. Nagrodę w kategorii Gmina Miejska przyznano także Miastu Zielona Góra. Dziękujemy!

fot. Piotr Dubicki UM
fot. Piotr Dubicki UM