Przed zielonogórskim szpitalem stanęły namioty do triażowania czyli wstępnego badania pacjentów. To normalne procedury wiekszości szpitali w Polsce.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Z reguły jest to namiot ogrzewany i oświetlony, w którym odbywa się triażowania pacjentów połączone z wypełnieniem ankiety epidemiologicznej, które jeszcze przed dostępem do szpitala pozwoli na identyfikację pacjentów o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i przekazania ich do leczenia w szpitalu zakaźnym. W namiocie przebywa tylko jeden pacjent poruszający się zgodnie z zasadami nie krzyżowania się dróg komunikacyjnych. Pacjenci o podwyższonym ryzyku zostaną skierowani do izolatki, a pacjenci zidentyfikowani jako bezpieczni przejmowani są na SOR. W sytuacjach zagrożenia życia personel SOR będzie działał mając na celu przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów.

fot. Piotr Jędzura ŁZ