Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego po raz kolejny prowadzili na terenie miasta działania prewencyjne, podczas których kontrolowali samochody nauki jazdy. Sprawdzali czy pojazdy są prawidłowo przystosowane do nauki jazdy, a także m.in. kompletność dokumentacji oraz stan trzeźwości zarówno kursantów jak i instruktorów.

Działania prowadzone przez zielonogórskich policjantów miały na celu sprawdzenie sposobu i warunków przeprowadzania praktycznej części szkolenia kandydatów na kierowców. Jednocześnie policjanci mieli za zadanie sprawdzić nie tylko czy kierujący samochodami „Nauka Jazdy” popełniają wykroczenia, ale także czy inni kierujący nie popełniają wykroczeń wobec kursantów.

fot. KMP Zielona Góra

W trakcie każdej kontroli policjanci sprawdzali stan trzeźwości instruktora i kursanta, jak również zwracają uwagę na wiele innych rzeczy, które mają wpływ na bezpieczną jazdę samochodem. Ważną kwestią dla patrolu jest czy wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz sprawdzają ilość przewożonych osób.

Podczas kontroli policjanci dokładnie sprawdzają czy pojazd służący do nauki jazdy jest prawidłowo wyposażony, a więc czy posiada gaśnicę, trójkąt, ogumione koło zapasowe jak również czy na samochodzie widnieje opis szkoły ,,Nauki Jazdy” wraz z adresem, odpowiednią dokumentację związaną ze szkoleniem, a w szczególności kartę przeprowadzonych zajęć. Policjanci odczas 32 kontroli mundurowi stwierdzili 6 wykroczeń, związanych głównie z brakiem odpowiedniej dokumentacji.

Materiały KMP Zielona Góra

fot. KMP Zielona Góra