Zmieniamy się dla naszych Czytelników! To hasło przewodnie modernizacji przeprowadzanych w Bibliotece Norwida. Książnica podsumowała zeszłoroczne inwestycje. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida zakończyła kilka projektów modernizacyjnych. Wartość przeprowadzonych w 2019 r. remontów to koszt w sumie ponad 1 mln zł.

Wymieniono nawierzchnię schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych przed wejściem do gmachu głównego. W tym miejscu zostały położone nowe, estetyczne, a przede wszystkim bezpieczne płytki. Zespół wejściowy zyskał także nowe drzwi automatyczne w budynku głównym oraz w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa.

W bibliotece zamontowano nową windę, w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt wspomnianych modernizacji to blisko 500 tys. zł. Środki pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (175 tys. zł) oraz z urzędu marszałkowskiego i urzędu miasta (oba urzędy po 128 tys. zł). Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu biblioteki.

W tym roku udało się także zrealizować modernizację magazynu znajdującego się na piątym piętrze biblioteki. Wyremontowano przestrzeń magazynową, przeprowadzono konieczne naprawy, położono nowe wykładziny, wymieniono oprawy oświetleniowe oraz zakupiono 22 nowe moduły regałów (łącznie 216 regałów pojedynczych). Wartość tego projektu pn. „Modernizacja magazynów i zbiorów zabezpieczonych” to 375 tys. zł (300 tys. pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 75 tys. stanowi wkład własny, zabezpieczony przez organizatorów, czyli urząd marszałkowski i urząd miasta. Dodatkowe 10 tys. zł dołożyła biblioteka, pokrywając koszt przeprowadzki zbiorów magazynowych.

Niemałym sukcesem jest także montaż klimatyzacji w dwóch głównych salach biblioteki – sali im. Janusza Koniusza oraz w sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego, a także w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Dziale Badań, Analiz i Metodyki oraz w Dziale Kadr. Koszt klimatyzacji wyniósł blisko 130 tys. (w tym 125 tys. pokrył zarząd województwa, pozostała kwota to środki własne biblioteki).

(au)