Zakład Gospodarki Komunalnej opublikował nowe harmonogramy wywozu odpadów. Będą obowiązywać od pierwszego stycznia 2020 roku. 

Zmiany w rozkładzie wywozu nieczystości dotyczą zarówno tak zwanej „starej Zielonej Góry” jak i dzielnicy Nowe Miasto. Harmonogramy dotyczą wywozu wszystkich odpadów komunalnych – mieszanych i selektywnych. Dodatkowo na stronie internetowej zakładu znajdziecie też nowy cennik wywozu odpadów, który będzie obowiązywał od jutra.

Wszystkie zmiany są konsekwencją nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz umów jakie ZGK zawiera bezpośrednio ze spółdzielniami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w naszym mieście. Wszystkie niezbędne i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej.