Od dziś (piątek, 15 maja) biuro miejskiej strefy parkingowej funkcjonuje w godzinach pracy urzędu i jest dostępne dla mieszkańców.

Mieści się ono w budynku urzędu przy ul. Dąbrowskiego 41 i teraz będzie cały czas dostępne dla mieszkańców. W tym celu zlokalizowano je w specjalnym pomieszczeniu na parterze.

– Od 1 kwietnia weszły nowe przepisy i cenniki dotyczące strefy płatnego postoju. Jednak z powodu epidemii koronawirusa zaniechaliśmy kontroli strefy. Planujemy, że 15 czerwca ją wznowimy – zapowiada Michał Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. Brak kontroli w praktyce oznaczał, że mogliśmy parkować za darmo. Za miesiąc to się skończy.

Tymczasem nowe zasady powodują, że np. przestają obowiązywać dawne karty mieszkańca. Dla jednego gospodarstwa domowego przysługiwać będą tylko dwie karty mieszkańca. Karta taka upoważniać będzie do parkowania tylko na tej ulicy, na której jest zameldowany właściciel lub użytkownik pojazdu. Niepełnosprawni, posiadający kartę parkingową oraz kartę „N”, będą mogli bezpłatnie parkować na każdym miejscu postojowym strefy. Niepełnosprawni legitymujący się tylko kartą parkingową, będą mogli bezpłatnie parkować tylko na wyznaczonych do tego celu miejscach. Zainteresowani szczegółami powinni skontaktować się z biurem strefy: ul. Dąbrowskiego 41, telefon: 68 454 46 45.

(tc) - ŁZ