Prof. dr hab. nauk med. Maciej Zabel został prorektorem ds. Collegium Medicum. Na tę funkcję powołał go 1 stycznia rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński.

1 października uczelnia zmieniła strukturę organizacyjną. Collegium Medicum zastąpiło dotychczasowy wydział lekarski i nauk o zdrowiu. Nowy prorektor będzie urzędował w budynku przy ul. Zyty 28 (bud. F na terenie Szpitala Uniwersyteckiego).

Profesor medycyny Maciej Zabel jest histologiem i biologiem medycznym. Wydział medyczny AM w Poznaniu ukończył w 1971 r. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora, od 1996 r. profesora zwyczajnego. W latach 1992-2007 był kierownikiem katedry histologii i embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2006 do 2017 r. kierownikiem takiej samej katedry Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w katedrze anatomii i histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Stypendysta Fundacji Humboldta w Uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kilonii i Berlinie. Doktor honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013) i członek honorowy trzech towarzystw naukowych. Promotor m.in. 33 rozpraw doktorskich i opiekun 9 habilitacji.

Najważniejsze kierunki badań profesora to biologia nowotworów, markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków.

Laureat wielu nagród naukowych, m.in. wydziału nauk medycznych PAN, towarzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym krzyżem Zasługi i Medalem KEN.