To była bardzo ważna uroczystość dla społeczności akademickiej. Prof. Wojciech Strzyżewski otrzymał oficjalną nominację na stanowisko rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przed jakimi zadaniami i wyzwaniami stoi teraz przedstawiciel najwyższej władzy na uczelni?

Nowy rok akademicki będzie szczególny. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, UZ będzie oceniany pod kątem dyscyplin naukowych, tak jak wszystkie uczelnie w kraju.

Przede wszystkim nasze oczy skierowane są właśnie na to, aby ocena dyscyplin przebiegła jak najlepiej. Nie znamy jeszcze dokładnie warunków, w jaki sposób to się stanie – to jest zupełnie nowa procedura. Wydaje mi się, że to jest najważniejszy aspekt, który będzie interesował społeczność akademickąprof. Anna Saniuk, przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Na uczelni zmieni się również skład grona prorektorów. Za ich powołanie będzie odpowiadał rektor po rozpoczęciu swojej kadencji, czyli po 1 września. Prof. Wojciech Strzyżewski przyznał, że ma już kandydatów, nie ujawnia jednak szczegółów. Wiadomo jedynie, że prorektorów będzie sześcioro.

Planuję powołać sześciu prorektorów, zgodnie ze statutem. Będzie to 50% prorektorów, którzy dotychczas byli, 50% nowych osób. Trzy panie, trzech panów. Nie chciałbym przedwcześnie o tym mówić, ponieważ formalnie kandydatów opiniuje Senat uczelni, który zbiera się dopiero we wrześniu – prof. Wojciech Strzyżewski.

Tegoroczne wybory rektora po raz pierwszy w historii uczelni odbyły się na odległość. Podczas zdalnego posiedzenia Kolegium Elektorów prof. Wojciech Strzyżewski otrzymał 121 głosów. Udział w wyborach wzięło udział 130 reprezentantów uniwersytetu.
Aleksandra Pietruszewska - Radio Index