Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował dzisiaj Dzień Otwarty. Wzięło w nim udział 800 uczniów z naszego regionu, którzy zajrzeli m.in. do wydziałowych laboratoriów. Zobaczyli nowy sprzęt na wydziale.

Na młodzież czekały m.in. gogle do oglądania wirtualnej rzeczywistości i sprzęt do nagrywania obrazu i dźwięku.

Władze uczelni podpisały umowę na użyczenie sprzętu informatycznego. Komputery znalazły się w laboratorium pod patronatem firmy ADB. Studenci skorzystają z nich na zajęciach. – To dobrej klasy komputery wyposażone w dyski SSD, które mają służyć studentom wydziału – mówi Adam Biniszkiewicz, prezes zarządu firmy ADB Polska. – Jak sama nazwa wskazuje, jest to Laboratorium Systemów Multimedialnych. Czyli z jednej strony studenci będą mogli w ramach zajęć laboratoryjnych w praktyce wykorzystywać poznaną wiedzę do tworzenia różnego rodzaju systemów multimedialnych, ale także do budowania tzw. systemów embedded, czyli osadzonych, które – nie ukrywam – w późniejszej pracy na pewno będą się przydawały.

Przypomnijmy. Wydział informatyki współpracuje z ADB od wielu lat. Dzięki temu studenci poszerzają swoją wiedzę w ramach Akademii ADB na zajęciach z technik programowania nowoczesnych systemów telewizyjnych.

Jak wyjaśnia prof. Marian Mrugalski, dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego firma ADB bierze udział w akademii pod swoim patronatem, gdzie kształci przyszłych informatyków. – Corocznie realizuje też z naszym wydziałem konkurs programistyczny, ogólnokrajowy – mówi prof. Marian Mrugalski. – Dostarcza wiele ciekawych praktyk dla naszych studentów. Wsparcie firmy jest dla nas bardzo ważne z punktu widzenia podnoszenia kompetencji naszych studentów, szczególnie kierunku informatyka, ale nie tylko. Jest też istotne przy kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszego wydziału i naszych kierunków studiów w naszym otoczeniu gospodarczym.