– Jeśli propozycje mieszkańców znacznie podrożą remont kąpieliska w Ochli, modernizację będziemy wykonywali etapami, by żaden pomysł nie padł ofiarą księgowych oszczędności – zapowiada radny Andrzej Bocheński.

 

– Modernizacja kąpieliska w Ochli ponownie wróciła na forum debaty publicznej. Głównie za pańską sprawą i dwóch innych radnych klubu Zielona Razem: Pawła Wysockiego i Grzegorza Hryniewicza. Nie boicie się dużej skali tego wyzwania?

Andrzej Bocheński, były marszałek województwa lubuskiego, zielonogórski radny: – Nie boimy się, choć prawdą jest, że modernizacja kąpieliska w Ochli od lat przegrywała z wieloma innymi inwestycjami. Po prostu, kąpielisko musiało poczekać, skoro były ważniejsze problemy do rozwiązania. Ale teraz nastał najlepszy czas, aby zmierzyć się z jego modernizacją. Gwarancją powodzenia całego przedsięwzięcia jest decyzja prezydenta Janusza Kubickiego o zabezpieczeniu w tegorocznym budżecie miasta aż 500 tys. zł na pokrycie kosztów przygotowania wstępnych koncepcji oraz końcowego projektu. Idea modernizacji kąpieliska zaczęła stąpać po twardym gruncie.

 

– Niemal przy każdej okazji powtarza pan, że kąpielisko w Ochli to zakurzona perła miejskiej rekreacji. Na jakiej podstawie wygłasza pan tę opinię?

– Zielona Góra położona jest blisko różnych wodnych zbiorników, ale w samym mieście brakuje akwenu, który sprostałby bardzo wyśrubowanym warunkom bezpieczeństwa sanitarnego. Modernizacja Ochli pozwoli zaspokoić wszystkie tego typu oczekiwania. Zarazem dotyczyć będzie ośrodka, który położony jest na obszarze zajmującym aż 17 ha. Podczas remontowych prac nie wytniemy tam ani jednego drzewa, wręcz odwrotnie – nasadzimy sporo nowych. Chcemy bowiem uczynić z tego miejsca piękną zieloną oazę, która będzie chętnie odwiedzana przez liczne zielonogórskie rodziny. Naszą ambicją jest uczynić z tego miejsca centrum rekreacji dla małych i dużych, stąd nasze szczegółowe propozycje dotyczące wyposażenia kąpieliska.

 

– W jaki sposób chcecie przywrócić kąpielisku blask i chwałę?

– Profesjonalnie. Zaczęliśmy od organizacji internetowych konsultacji społecznych. Na miejskim portalu www.zielona-zgora.pl dostępna jest graficzna ankieta, która w bardzo prosty sposób umożliwia zielonogórzanom opowiedzenie się za konkretnym wyposażeniem. Przygotowaliśmy aż 24 szczegółowe propozycje. Każdy głosujący może dodać własną. Ankieta będzie aktywna do 20 marca. Po tym dniu przystąpimy do obliczania wskazań. W ten sposób powstanie baza oczekiwań dotyczących kąpieliska w Ochli. Wyniki ankiety przekażemy firmom, które na ich podstawie przygotują wstępne koncepcje modernizacji.

 

– Kiedy będziemy mogli zobaczyć wizualizacje tych koncepcji?

– Mam nadzieję, że wszystkie prawne procedury zakończą się do końca maja. Podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka zorganizujemy na terenie kąpieliska, przy wsparciu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, wielki rodzinny piknik. To właśnie wtedy będziemy chcieli pokazać zielonogórzanom wizualne wersje roboczych koncepcji. Będziemy chcieli także zaprosić uczestników pikniku do wzięcia udziału w publicznej debacie na ten temat, na koniec poprosimy o zagłosowanie za rzecz konkretnego projektu. Ta zwycięska koncepcja, plus propozycje mieszkańców, posłużą za podstawę dla właściwego projektu modernizacji.

 

– Ile będzie kosztowała kompleksowa modernizacja kąpieliska?

– Ostrożnie licząc, ok. 30 mln zł. Jeśli propozycje mieszkańców znacznie podrożą inwestycję, modernizację będziemy wykonywali etapami, ale chciałbym podkreślić, że żaden pomysł, żadna propozycja, która zyska poparcie zielonogórzan, nie stanie się ofiarą księgowych oszczędności. Co najwyżej zostanie wykonana trochę później.

 

– Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia prac?

– Jesienią 2021 r. powinny ruszyć prace budowlane. Finisz przewiduję za dwa lata, na koniec 2023 r.

 

– Dziękuję.

 Piotr Maksymczak