Zielonogórskie szkoły dostają nowy wygląd. Wszystko dzięki prowadzonym pracom termomodernizacyjnym.

W Zespole Edukacyjnym Numer 6 w Przylepie odnowiono jedno skrzydło budynku szkoły. Wykonawcą było PKM Zachód z Zielonej Góry. Odbiór robót zaplanowano w poniedziałek (5.10).

Do 15 października Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak z Kopanicy zakończy inwestycję w Zespole Edukacyjnym nr 3 na osiedlu Pomorskim.

– Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem – wyjaśnia Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie. – Wymieniono okna w segmencie E z salą gimnastyczną, wykonano izolację termiczną zewnętrznych ścian budynku,  stropodachu nad małymi salami gimnastycznymi i zapleczem sali gimnastycznej – wylicza. – Wymieniono też zawory termoregulacyjne w grzejnikach.

Trwa też termomodernizacja budynku „Budowlanki” przy ul. Botanicznej 56. Wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak z Kopanicy wymienił okna. Obecnie ociepla ściany.

Nadzór inwestorski trzech inwestycji prowadzi firma Open Mind Sp. z o.o. ze Szczecina.

Koszt tych zadań to ok. 2 mln zł, z czego 1 mln pochodzi z dofinansowania z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego.

rk - WZG