Skatepark w Parku Tysiąclecia doczeka się remontu. To miejsce chętnie odwiedzane przez młodzież nie prezentuje się obecnie najlepiej.  

Miasto próbowało wyłonić wykonawcę inwestycji w sierpniu. Nie zgłosiła się żadna firma.  Podjęto jeszcze jedną próbę.

– Po przeprowadzonych negocjacjach z wolnej ręki wybraliśmy firmę „TAURUS” Budownictwo i Usługi Budowlane Jarosław Kopciuch z Zielonej Góry – wyjaśnia Monika Krajewska, zastępca dyrektora departamentu inwestycji miejskich.

Zgodnie z umową, zadanie zostanie zrealizowane do połowy grudnia. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia obiektu z kostki betonowej, słupy i oprawa oświetleniowa. Zmiany obejmą elementy małej architektury. Zamontowane zostaną nowe betonowe kosze, odnowione betonowe ławki i metalowe barierki.

Zagospodarowany zostanie również teren wokół skateparku.

Inwestycja kosztuje 187 tys. 700 zł.