Dzisiaj w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się jubileuszowa gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Działacze, wolontariusze i członkowie PCK zostali odznaczeni i wyróżnieni m.in. przez wiceprezydenta Dariusza Lesickiego. PCK z kolei przyznało medal Miastu Zielona Góra.

Prezydent Dariusz Lesicki wręczył Lubuskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża order za Zasługi dla Miasta Zielona Góra.

– Najbardziej aktywni krwiodawcy zostali już odznaczeni orderem za zasługi dla miasta  –przypomniał D. Lesicki. – W imieniu prezydenta Kubickiego i zielonogórzan, chciałbym wam podziękować, nie tylko za oddawanie krwi, ale i działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. PCK zawsze będzie przez miasto doceniane – podkreślił. – Wszystkiego dobrego na następne sto lat.

Jubilatem jest Miłość

PCK przyznało swoje Medale Stulecia. Otrzymali je miasto Zielona Góra w dowód uznania za wieloletnie, efektywne wsparcie organizacji i Tadeusz Krupa, prezes zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – Uświadomiłem sobie, że z tych stu lat, które dzisiaj świętujemy, 54 spędziłem z Polskim Czerwonym Krzyżem – mówił wzruszony. – Ten jubileusz jest piękny i niezwykły. Jubilatem jest miłość, PCK właśnie ją symbolizuje. Ta miłość nie zwraca uwagi na kolor skóry, zasobność portfela, wyznanie, pochodzenie. Ważne jest wołanie o pomoc człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji. Mówienie o bezinteresownej miłości dla wielu osób to naiwność – podkreślał. – Współczesny świat to krew, wojny, gwałty, terroryzm. PCK dowodzi jednak, że miłość jest potężna, bo trzyma się swoich zasad.

Zdzisław Martyniuk, prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przypomniał bogatą historię PCK i zasługi tej organizacji dla Polski.

Odznaki honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego otrzymali działacze i dawcy krwi : Danuta Hrycak, szefowa żagańskiego biura PCK, Danuta Mudry, z Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nafta” Zielona Góra i Henryk Zborowski, przewodniczący klubu HDK „Kolejarz” z Czerwieńska.

Zakres działalności PCK jest szeroki. Organizacja promuje honorowe krwiodawstwo w kilku programach m.in. „Młoda krew ratuje życia”, czy mistrzostwach pierwszej pomocy. W okresie świąt przygotowuje paczki dla swoich podopiecznych.

PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna, która powstała 18 stycznia 1919 r., tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.