W tym roku miasto przeznaczyło 1 mln 290 tys. zł na program renowacji zabytków. O dotację na remont mogli się starać prywatni właściciele, w tym wspólnoty mieszkaniowe.

Pieniądze rozdzielono na odnowienie 18 budynków. Dotacja od miasta może wynieść do 50 proc. kosztów remontu (w wyjątkowych sytuacjach nawet do 100 proc.), o jej przyznaniu decyduje specjalna komisja. Wybór komisji zatwierdziła jeszcze rada miasta. Tutaj w grę wchodzą obiekty wpisane do rejestru zabytków, albo położone w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. W tym drugim przypadku zakres prac jest mniejszy i nie obejmuje np. remontu wnętrz.

Co roku zainteresowane wspólnoty i osoby prywatne składają ok. 70 wniosków z prośbą o dofinansowanie prac remontowych – mówi Edward Nalepa, główny specjalista ds. rewitalizacji zabytków w Departamencie Inwestycji Miejskich w magistracie. – Pandemia spowodowała, że w tej edycji programu rewitalizacji mieliśmy mniej wniosków, bo ok. 50. Tegoroczna dotacja na ratowanie zabytków została w trakcie roku zwiększona – podkreśla. – Prezydent zdecydował o dołożeniu 146 tys. 330 zł do remontu elewacji w budynku Kiełpin 28a. Pierwotnie planowana była tylko naprawa dachu. Warto dodać, że konserwator zabytków uznała, że wspomniany budynek możemy zaliczyć do dworków.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

  Lista kamienic do rewitalizacji:

*Kiełpin 28 a (dach) – 175 tys. zł . Miasto dołożyło 146 tys. 330 zł do remontu elewacji  – prace w trakcie.

* ul. Sienkiewicza 2 – 140 (dach i elewacja). Inwestor: wspólnota mieszkaniowa. Roboty wymuszone złym stanem technicznym obiektu. Prace zakończono i odebrano.

* ul. Wrocławska 12 (elewacja) – 136 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa. Prace remontowe w trakcie. Na obiekcie odnowiono piękną sztukaterię. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Po modernizacji będzie jednym z piękniejszych budynków w centrum.

* ul. Sienkiewicza działka 151/58 (dach-trzeci etap remontu) – 100 tys. zł. Inwestor: podmiot gospodarczy. To trzeci etap remontu dachu na jednym z głównych budynków po byłym zakładzie Polska Wełna. Roboty są dość skomplikowane z uwagi na konstrukcję dachu i naświetla dachowe doświetlające pomieszczenia obiektu – w trakcie realizacji.

* ul. Jedności 46 (dach) – 93 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa – wykonane.

* ul. Chrobrego 18 (elewacja) – 92 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Planowane prace rozpoczną się 1 października.

*ul. Sikorskiego 33 (dach) – 85 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa. Budynek w rejestrze zabytków – w trakcie realizacji.

* ul. Sienkiewicza 4 (elewacja) – 83 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa. Budynek sąsiadujący z ulicą Sienkiewicza 2. Razem po remoncie elewacji stanowi estetyczny kompleks budynków – prace zakończono i odebrano.

* ul. Kupiecka 5 (dach i elewacja) – 72 tys. zł. Inwestor: podmiot gospodarczy. Stan techniczny wymaga pilnego remontu całości obiektu. Roboty mają rozpocząć się pod koniec września.

* ul. Reja 4 (dach) – 72 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa. Budynek w rejestrze zabytków – wykonane.

* ul. Chrobrego 28 (elewacja) – 72 tys. zł. Inwestor: właściciel prywatny. Wraz z wykonaną elewacją budynku Chrobrego 30 w ubiegłym roku po remoncie, budynki ze względu na swoje sąsiedztwo (przylegają do siebie) będą stanowić bardzo estetyczny kompleks – remont elewacji w trakcie.

*ul. Chrobrego 23 (klatka schodowa) – 50 tys. zł. Inwestor: wspólnota mieszkaniowa – prace remontowe w tracie.

* al. Niepodległości 33/9 (stolarka okienna i drzwiowa) – zakończono.

* ul. Wrocławska 7/16 (stolarka okienna i drzwiowa) – zakończono.

* ul. Chrobrego 6/3 (stolarka okienna i drzwiowa) – zakończono.

* ul. Moniuszki 31/2 (stolarka okienna i drzwiowa) – w trakcie realizacji.

* ul. Sikorskiego 52/7 (stolarka okienna i drzwiowa) – zakończono.

* ul. Wrocławska 7 (stolarka okienna i drzwiowa) – w trakcie realizacji.

Ogółem dotacje:

* dachy – 418 tys. 671 zł

* elewacja i  dach – 211 tys. 158 zł

* elewacja – 529 tys. 176 zł

* stolarka okienna i drzwiowa – 80 tys. 530 zł

* klatka schodowa – 50 tys. 465 zł

Łącznie: 1 mln 290 tys. zł

(rk)-WZG