W przyszły czwartek czeka nas publiczna debata nt. zmian w Janach. Odbędzie się ona na antenie Radia Index.

– Plan dotyczy północnej części sołectwa. To teren niezabudowany, w części objęty strefą narażoną na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Cały teren objęty planem znajduje się w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody. Projekt planu przeznacza grunty w większości pod tereny rolnicze bez możliwości zabudowy – informuje Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Urbanistyki i Planowania.

Terminy: Plan jest wyłożony do 15 czerwca. Uwagi można składać do 29 czerwca. Plan można oglądać na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22 oraz na stronie internetowej BIP miasta w zakładce „Planowanie przestrzenne”. Publiczna dyskusja odbędzie się 4 czerwca poprzez Radio Index o godz. 11.00. Pytania można zadawać na e-mail: plany@um.zielona-gora.pl oraz w komentarzach pod trwającą transmisją fb.com/index96fm/ lub telefonicznie podczas trwania transmisji – tel. 68 326 96 96.

(tc) - ŁZ