Debaty nad planami przestrzennego zagospodarowania magistrat organizuje w internecie i Radio Index. Uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy Jędrzychowa – chodzi o boisko przy ul. Kąpielowej, budowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– Wciąż mamy ograniczenia w spotykaniu się. Jednak dyskusja w internecie sprawdziła się podczas omawiania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta – uważa wiceprezydent Dariusz Lesicki. – Teraz w taki sam sposób będziemy rozmawiać o wyłożonych planach.

A /  Wyłożenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Elektrociepłowni Zielona Góra.

Chodzi o teren pomiędzy elektrociepłownią a torami kolejowymi i wiaduktem na al. Zjednoczenia. Magistrat chce się zamienić ziemią z EC. Na wolnej działce może powstać lodowisko w ramach nowatorskich rozwiązań – ciepło z EC potrzebne do wytwarzania prądu, można dodatkowo spożytkować do… chłodzenia.

– Zmiany w planie mają umożliwić wybudowanie krytego lodowiska. Zaplanowane jest też miejsce na przystanek kolejowy – informuje Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Urbanistyki i Planowania.

Terminy:

Plan jest wyłożony do 5 czerwca. Uwagi można składać do 22 czerwca. Plan można oglądać na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22 oraz na stronie internetowej BIP miasta w zakładce „Planowanie przestrzenne”. W związku ze stanem epidemii, publiczna dyskusja odbędzie się 28 maja poprzez Radio Index o godz. 11.00. Pytania można zadawać na e-mail: plany@um.zielona-gora.pl oraz w komentarzach pod trwającą transmisją fb.com.index96fm/ lub telefonicznie podczas trwania transmisji – tel. 68 326 96 96.

Zmiana planu umożliwi wybudowanie tutaj krytego lodowiska – Fot. Piotr Jędzura

B / Wyłożenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Ochli.

Chodzi o obszar położony przy ul. Ochla-Sadowa i Ochla-Folklorystyczna. – Dokładnie ten projekt dotyczy działki przy ul. Zielonogórskiej naprzeciw cmentarza – tłumaczy A. Fabiańczyk. – Na wniosek Caritas, do obowiązującego tutaj zapisu, że są to tereny mieszkaniowo-usługowe dodajemy możliwość postawienia magazynów – jako samodzielnej formy w ramach zabudowy usługowej.

Terminy:

Plan jest wyłożony do 5 czerwca. Uwagi można składać do 22 czerwca. Plan można oglądać na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22 oraz na stronie internetowej BIP miasta w zakładce „Planowanie przestrzenne”. W związku ze stanem epidemii, publiczna dyskusja odbędzie się 28 maja poprzez Radio Index o godz. 11.00. Pytania można zadawać na e-mail: plany@um.zielona-gora.pl oraz w komentarzach pod trwającą transmisją fb.com.index96fm/ lub telefonicznie podczas trwania transmisji – tel. 68 326 96 96.

C Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej.

Chociaż w nazwie wymieniany jest cmentarz, chodzi o boisko wielofunkcyjne przy ul. Kąpielowej, które ma powstać w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Chodzi o zagospodarowanie działki przeznaczonej na sport i rekreację. To doprowadziło do sporów na jaką skalę zagospodarować teren. Część mieszkańców chce, by powstał w tym miejscu duży kompleks, inni nie chcą boiska pod oknami domów. Ten spór ma zostać rozstrzygnięty w ramach prac planistycznych.

– W procedurze planu miejscowego określone zostaną przeznaczenia dla poszczególnych terenów. Na razie zbieramy wnioski, a następnie sporządzony projekt planu będzie poddany konsultacjom z mieszkańcami – zapowiada A. Fabiańczyk.

Terminy:

Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie w terminie do 29 maja.

(tc) - ŁZ