– Udało się nam w Warszawie załatwić, by strefa płatnego parkowania objęła również 101 miejsc parkingowych wybudowanych przy zielonogórskim dworcu PKP – poinformował radnych wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Ponad setka nowych miejsc parkingowych powstałych przy dworcu PKP oraz centrum przesiadkowym nie mogła być objęta przez miejską strefę płatnego parkowania z powodu zapisów, które zabraniają komercyjnego wykorzystywania inwestycji powstałych z udziałem unijnych pieniędzy. W przypadku przydworcowych parkingów zakaz ten będzie obowiązywał jeszcze do 1 kwietnia.

–  Udało się nam załatwić, by miejska strefa płatnego parkowania objęła również 101 miejsc parkingowych wybudowanych przy dworcu PKP. Chcemy wymusić większą rotację parkujących tam samochodów. Pierwsza godzina parkowania będzie za darmo – poinformował radnych wiceprezydent K. Kaliszuk.

Fizyczny pobór opłat będzie możliwy dopiero z chwilą zamontowania parkomatów.

(pm)