Informujemy wszystkich kandydatów do służby w Policji, że z dniem 25 listopada br. po miesięcznej przerwie wznowione zostają testy sprawnościowe dla kandydatów do służby w Policji. Testy sprawnościowe będą odbywać się w każdą środę, w godzinach 12.00 – 14.00 na specjalnie zorganizowanym torze przeszkód zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze. Kolejne terminy zajęć dla kandydatów: 2, 9, 16, 23, 30 grudnia 2020r.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. po miesięcznej przerwie przywraca testy doskonalenia umiejętności sprawnościowych dla wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z Policją. Policyjni instruktorzy po raz kolejny będą  demonstrować prawidłowe wykonanie poszczególnych zadania na specjalnie przygotowanych torach przeszkód w Zielonej Górze  Gorzowie Wlkp. i Świebodzinie.

Pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 min 41 s., jest warunkiem zaliczenia etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się z testu wiedzy, sprawdzianu sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji.

KMP - ZG