Zielonogórska polonistyka znalazła się na dziesiątym miejscu w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów. Przygotowało go Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”.

Przy przygotowywaniu zestawienia brano pod uwagę m.in. ocenę kierunku przez kadrę akademicką, ekonomiczne losy absolwentów (stopień ich zatrudnienia i wysokość zarobków) oraz liczbę krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.

Filologia polska na Uniwersytecie Zielonogórskim wyprzedziła w rankingu polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Opolskim czy Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Kierunek uzyskał 53,4 punktu.

Całe zestawienie można znaleźć na stronie „Perspektyw”.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index