Aby złagodzić negatywne skutki wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Zielonej Górze, Urząd Miasta udzieli pomocy przedsiębiorcom.

Rada Miasta Zielona Góra Uchwałą nr XXIII.460.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, dała możliwość przedsiębiorcom skorzystania z pomocy, aby złagodzić negatywne skutki wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Następnie Uchwałą Nr XXXI.560.2020 z dnia 27 października 2020 r. Rady Miasta Zielona Góra, zmieniona została powyższa uchwała w ten sposób, że określono termin do którego można składać wnioski o udzielenie pomocy przedsiębiorcom (KORONAPOMOC) w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości (dot. zaległości kwiecień-wrzesień br.), na dzień 30 listopada 2020 r.

Link do wniosku  http://www.zielona-gora.pl/PL/1768/KORONA_POMOC/

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2020 r. będą rozpatrywane w trybie określonym w ustawie Ordynacja podatkowa.

UM - ZG