Zbliża się okres zimowy, który jest czasem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych i potrzebujących. Jednak już teraz, szczególnie w nocy temperatury są bardzo niskie, a takie trudne warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia. Zielonogórscy policjanci regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają bezdomni, aby upewnić się, że warunki w jakich mieszkają nie zagrażają ich życiu.

Zielonogórscy policjanci już od początku listopada monitorują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzają pustostany, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca o których wiedzą, że mogą tam przebywać bezdomni. W działaniach wspierają ich także pracownicy zielonogórskiej noclegowni.

Policjanci będą sprawdzać także sygnały od mieszkańców o osobach potrzebujących pomocy lub policyjnej interwencji.  Pamiętajmy, że co roku dochodzi też do sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe nie są w stanie dojść do domu i zasypiają na ulicy, dlatego tak ważne jest aby mieszkańcy miasta i powiatu, jeśli sami nie mogą pomóc takim osobom, informowali o podobnych sytuacjach odpowiednie służby np. Policję

W ubiegłym roku większość skutecznych interwencji była możliwa dzięki sygnałom od zielonogórzan, którzy bardzo szybko reagowali widząc nietrzeźwych, bezdomnych lub inne osoby potrzebujące pomocy. Pamiętajmy, że niskie temperatury utrzymujące się zwłaszcza w nocy, mogą zagrażać osobom, które nie mają odpowiedniego schronienia, dlatego prosimy wszystkich o czujność i zainteresowanie się osobami, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać.

materiały KMP Zielona Góra