Pandemia koronawirusa wymusza nietypowe rozwiązania. Magistrat organizuje publiczną debatę nad studium zagospodarowania przestrzennego. Będzie można ją obserwować przez internet i w Radio Index. Czwartek, 2 kwietnia, godz. 13.00. Przede wszystkim chodzi o przyszłe tereny inwestycyjne wzdłuż drogi ekspresowej S3.

Jeszcze czegoś takiego nie było. W ramach audycji Miejski Alert, codziennie nadawanej przez Radio Index, prezydent Janusz Kubicki przekazuje informacje na temat skutków epidemii w mieście i odpowiada na pytania mieszkańców. Teraz magistrat chce wykorzystać tę formułę w dyskusji nad studium.

– Chcemy przekazać publicznie najważniejsze informacje i wysłuchać ewentualnych uwag – informuje wiceprezydent Dariusz Lesicki. – Chciałbym też przypomnieć, że wszelkie uwagi i tak muszą być składane na piśmie.

Pierwotnie dyskusja była zaplanowana na czwartek, 26 marca, w budynku urzędu przy ul. Dąbrowskiego. Tam jest duża sala. Dyskusję odwołano, bo wszystkie spotkania są odwołane. Nie można narażać zdrowia i życia zainteresowanych. Teraz dyskusja odbędzie się wirtualnie.

– To bardzo ważny dla miasta projekt. Nikt nie wie, kiedy sytuacja wróci do normy, a my nie chcemy wstrzymywać prac planistycznych – tłumaczy wiceprezydent Lesicki.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra” to podstawowy dokument planistyczny, na podstawie którego można robić szczegółowe plany. Miejscy planiści pracują teraz nad trzema obszarami. Zmiany dotyczą: terenów wzdłuż drogi ekspresowej S3, terenu Zastalu oraz działki nieopodal hotelu „Leśnego”.

Najważniejsze jest pierwsze miejsce. Chodzi o teren wzdłuż drogi S3 i nowego łącznika os. Pomorskiego z Trasą Północną. Dzisiaj to tereny w gestii Lasów Państwowych. W przyszłości miałaby tu powstać nowa strefa przemysłowa o powierzchni ok. 300 hektarów. To idealne miejsce z dogodnymi zjazdami, dobrze położone, ale oddalone od zabudowy mieszkaniowej.

– Dlatego w projekcie studium ten teren jest przeznaczony na strefę gospodarczą. Od strony torów kolejowych założyliśmy ochronną strefę lasu. Mamy informacje, że mogą się tutaj znajdować kurhany. Nikt tego nie badał szczegółowo. Taka możliwość pojawi się podczas późniejszych prac i wtedy będzie można określić rzeczywisty zasięg stanowiska archeologicznego – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta. Dodaje, że zgłoszony obszar, na którym mogą występować kurhany jest mniejszy niż połowa planowanej strefy. Wielkim wyzwaniem będzie w przyszłości zagospodarowanie terenu Zastalu liczącego 32 hektary. To może być jedno z najciekawszych miejsc w Zielonej Górze. Wywołuje sporo emocji. – Dzisiaj to teren z przeznaczeniem na produkcję. Dokładamy funkcje usługowe i mieszkaniowe. Jest też miejsce na zieleń. Możliwy też będzie tutaj handel wielkopowierzchniowy – tłumaczy dyrektor Maśko-Horyza. – To może być sposób na zagospodarowanie części hal fabrycznych, których nie będzie można zburzyć ze względu na ich zabytkowy charakter. Trzecia zmiana dotyczy działek usługowych naprzeciw hotelu „Leśnego”. Dzisiaj możliwe są tutaj usługi rekreacyjne, zmiana w studium ma umożliwić zabudowę mieszkaniowo-usługową lub wielorodzinną.

Projekt zmian w studium można oglądać >>> TUTAJ <<<

Projekt jest wyłożony do 24 kwietnia a pisemne uwagi można składać do 18 maja.

Węzeł północny ze zjazdem do przyszłej strefy przemysłowej wzdłuż drogi ekspresowej S3. Teraz rośnie tutaj las.

Równocześnie magistrat rozpoczyna prace nad planem przestrzennego zagospodarowania terenu przy węźle Zielona Góra Północ. – Ten fragment przyszłej strefy przemysłowej został ujęty w starym studium dotyczącym tylko miasta i możemy prowadzić tutaj prace planistyczne nad planem – tłumaczy dyrektor Maśko-Horyza. Tutaj wnioski można składać do 30 kwietnia.

Debata w Radio Index 96 fm
Czwartek, 2 kwietnia, godz. 13.00
Uwagi piszcie na adres: studium@um.zielona-gora.pl
lub w komentarzach pod trwającą transmisją