Trwa rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Wrocławskiej. Na inwestycję wartą ponad 2 mln zł Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał aż 85 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Roboty planowo powinny zakończyć się 20 lutego 2021 r. Ale jak nam powiedział Marek Stuce z ZGK wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie oddana do użytku kilka tygodni wcześniej. – Obecnie wykonywana jest wiata nad istniejącą rampą na odpady i kontenery i projektowaną, drugą nową rampą w technologii modułowej żelbetonowej – wyjaśnia M. Stuce. – Realizowane są dostawy wyposażenia nowego PSZOK, które maja zakończyć się 26 września. To między innymi kontenery, narzędzia do warsztatów i sprzęt BHP – wylicza.

W ramach tej inwestycji powstaje też ścieżka edukacyjna, na której stanie przykładowy kompostownik do odpadów zielonych, tablice informacyjne o rodzajach odpadów komunalnych oddawanych do PSZOK. Nie zabraknie też nowych nasadzeń drzew i krzewów z opisami gatunków i pochodzeniem roślin.

Co ma na celu rozbudowa PSZOK-u?

– Nowy PSZOK ma usprawnić przyjęcie odpadów i obsługi klientów, aby nie było tak jak obecnie, że mieszkańcy stoją w długich kolejkach – odpowiada Marek Stuce. – Ta część zakładu będzie wydzielona i zielonogórzanie dostaną się do niej bez problemu. Chcemy też poprawić jakość przyjmowanych odpadów i sprawić, żeby zgodnie z wymogami Unii Europejskiej większa ilość odpadów została poddana recyklingowi, zmniejszyć ilość odpadów kierowanych do składowania. Z uwagi na wymogi unijne zadaszymy też miejsca przyjmowania odpadów, a te dotychczas mogły pogorszyć swoją jakość po każdym większym deszczu – przekonuje.

ZGK w zeszłym roku zainwestował w monitoring punktu do selektywnej zbiórki odpadów. Teraz kamer ma być jeszcze więcej, dla bezpieczeństwa będą zainstalowane przy każdej rampie.

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz
fot. ZGK ZG
(rk)-WZG

 

Przypomnijmy. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego zielonogórzanie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytworzone przez siebie odpady komunalne. W Zielonej Górze działają dwa PSZOK-i:

 

*główny na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi). Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-9.00 i od 14.00 do 19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00.

* uzupełniający PSZOK (jednorazowo można dostarczyć do 20 kg) na terenie ZGK, przy ul. Zjednoczenia 110. Czynny w dno robocze od poniedziałku do piątku od 14.00 do 19.00.

 

Do PSZOK odpady mogą przywieźć wyłącznie mieszkańcy Zielonej Góry. A są to m.in.

 

*odpady remontowe

*baterie i akumulatory,

*przepalone żarówki

*papier, tworzywa sztuczne, szkło,

*złom,

*opony samochodowe (8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe, uwaga tylko w PSZOK w DZO w Raculi),

*odpady wielkogabarytowe (stare meble, sprzęty, uwaga tylko w PSZOK w DZO w Raculi),

* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

*stare lekarstwa,

*odpady organiczne.

Uwaga, oddający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK.