Epidemia nie sprawiła, że zniknęły problemy z alkoholem, narkotykami i przemocą. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się dostosować do nowych czasów.

– Nie zniknęli przecież ludzie, którzy nie radzą sobie z używkami i szukają pomocy – zaznacza Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom MOPS. – Jeden z naszych klientów, młody człowiek, któremu nie są obce obie używki i ma założoną Niebieską Kartę jako sprawca przemocy, poprosił o kontynuację terapii. To między innymi ten sygnał od niego skłonił nas do uruchomienia centrum pomocowego, w czym bardzo duża zasługa Wiolety Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych. Wspomniany mężczyzna korzysta z terapii przez telefon dwa razy w tygodniu.

W centrum do dyspozycji potrzebujących są nie tylko psycholodzy i terapeuci uzależnień, ale i prawnicy. Telefoniczna porada trwa do pół godziny, niektóre dłużej. Czasem zdarza się, że psycholog oddzwania do klienta po godzinach pracy. Izabela Kraśko z działu opieki nad rodziną MOPS zwraca uwagę na zmianę charakteru pracy ośrodka. Asystenci rodziny nie ustalają teraz długofalowej strategii dla rodziny objętej wsparciem, nie wyznaczają jej członkom nowych zadań do wykonania. Koncentrują się na bieżącym rozwiązywaniu problemów.

– Przypominamy, jak ważna jest teraz dyscyplina społeczna np. odkażanie rąk, zakładanie maseczek, przestrzeganie ograniczeń w przemieszczaniu się – wylicza I. Kraśko. – Asystenci kontaktują się telefonicznie z rodzinami, sprawdzają czy np. osoby samotne, zwłaszcza starsze, ale i matki samotnie wychowujące dzieci mają zrobione zakupy. W razie potrzeby, współpracujące z nami „dobre duszyczki” robią zapasy.

Praca zdalna, wideokonferencje, skanowanie dokumentów – to teraz codzienność dla zespołu tego działu. – Współpracujemy z policją. Rejestrujemy kolejne Niebieskie Karty. Nie uspokaja nas to, że zgłoszeń o przemocy w rodzinie jest tyle samo co w innych latach – zastrzega I. Kraśko. – Mamy świadomość, że być może izolacja społeczna sprawia, że zło ujawniane jest wolniej.

Kontakt tel. 68 411 50 47, 68 411 50 00, biuro@mops.zgora.pl

rk