Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki na swym facebooku poinformował o spotkaniu w Lesznie na którym poruszano tematy związane z relacjami zachodzącymi pomiędzy Ekstraligą Żużlową Sp. z o.o., klubami żużlowymi oraz poszczególnymi Miastami.

 

Janusz Kubicki:

W imieniu Miast: Zielonej Góry, Wrocławia, Grudziądza, Rybnika, Częstochowy, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Leszna informuję, iż w Lesznie odbyło się w dniu 10 października spotkanie z udziałem Prezydentów, względnie ich zastępców oraz niektórych dyrektorów zajmujących się w tych miastach sportem, na którym poruszono szereg problemów związanych z relacjami zachodzącymi pomiędzy Ekstraligą Żużlową Sp. z o.o., klubami żużlowymi oraz poszczególnymi Miastami.

Co warte podkreślenia spotkanie przebiegało w bardzo dobrej i merytorycznej atmosferze. Po pierwszej części eksperckiej, w której głos zabrał m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego adwokat Paweł Sowisło omówiono działania, które poszczególne miasta zamierzają podjąć. Ustalono m.in., iż konieczne jest spotkanie reprezentacji miast z władzami Polskiego Związku Motorowego, powołanie komisji, względnie innego podmiotu, reprezentującego poszczególne miasta. Nie wykluczono również podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do podjęcia próby nowelizacji niektórych przepisów prawa, których stosowanie rodzi wątpliwości.

Obecni włodarze miast ustalili również, iż od wczorajszego spotkania będą mówić jednym głosem, który w naszym przekonaniu powinien być słyszalny i dostrzegalny nie tylko przez Polski Związek Motorowy, ale i władze Ekstraligi Żużlowej.

Podjęto decyzję o cyklicznym odbywaniu tego rodzaju spotkań oraz zwróceniu się do władz Polskiego Związku Motorowego z zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu, które wyznaczono na dzień 14 listopada w Grudziądzu. Uczestnicy pierwszego spotkania są otwarci i liczą na udział w projekcie włodarzy innych miast „żużlowych”, nie tylko z Ekstraligi.