Tylko dzięki szybkiej reakcji operatora monitoringu wizyjnego miasta i skutecznej interwencji Policji nie doszło do tragedii.

W sobotę 19.07.2020 r. o godz. 22:50 przed dworcem PKP w Zielonej Górze operator monitoringu zauważył leżącego mężczyznę.

Operatorzy monitoringu natychmiast powiadomili dyżurnego Policji i przekazali bieżący obraz z kamery. Po chwili interweniujący patrol Policji przekazał, że mężczyzna jest nieprzytomny i nie reaguje na bodźce.

Operator monitoringu odtworzył zarejestrowany materiał z przed kilku minut i zaniemówił.

Mężczyzna przyszedł pod słup ogłoszeniowy, przy dworcu PKP, ściągnął pasek od spodni, a następnie usiadł pod słupem. Po chwili wyjął pudełka z posiadanej torby i połknął ich  zawartość. Następnie zacisnął pasek wokół szyi i zemdlał.

O ustaleniach powiadomiono natychmiast Policję. Z sukcesem podjęto akcję ratowniczą.
Współpraca miejskiego monitoringu wizyjnego z Policją jest bardzo ścisła. Wiele wspólnych interwencji przez ostatnie 2 lata pozwoliło wypracować skuteczny system identyfikacji i reagowania na zdarzenia w mieście.

Jednak życzmy sobie aby takie zdarzenia jak to już więcej się nie powtórzyły.

materiały: BOW ZG