W piątek (10.01) zmarł profesor Czesław Paweł Dutka, twórca zielonogórskiego Zakładu Teorii Literatury w byłej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, prodziekan ds. nauki wydziału humanistycznego WSP.

Prof. Dutka ur. się w 1936 r. w Orszykowcach k. Tarnopola. Z ówczesną WSP związał się w 1982 r., podejmując pracę wykładowcy historii literatury polskiej XIX wieku, teorii literatury i poetyki w instytucie filologii polskiej. Zielonogórskim zakładem teorii literatury kierował w latach 1990-2006. Dwukrotnie pełnił obowiązki prodziekana ds. nauki wydziału humanistycznego WSP. W 1990 r. prof.. Dutka został rektorem założycielem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, kierując tą uczelnią do roku 2008. Pełnił wiele innych funkcji. Był m.in. członkiem Komitetu Nauk o Literaturze (w kadencji 1999-2004) oraz członkiem Komitetu Ekspertów do oceny jakości kształcenia na filologii polskiej w wyższych szkołach pedagogicznych. Członek kilku towarzystw naukowych (PTJ, LTN), założyciel i prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat przewodniczył działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (oddział lubuski).

– Za działalność naukową, kulturalną, organizacyjną i dydaktyczną wielokrotnie nagradzany i wyróżniany: przez prezydenta (Złoty Krzyż Zasługi, 1989), ministra (Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1991, nagrody w latach 2000, 2001, 2002), rektora – w latach 1987, 1991, 1995 i władze miasta: 1992, 1996) – wylicza Ewa Sapeńko, rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego. – W 1977 r. otrzymał medal „Zasłużony Działacz Kultury”, w roku 1994 nagrodę kulturalną Czarta Lubuskiego.

  Był dobrym szachistą

W dorobku Profesora znajdują się liczne prace naukowe i krytycznoliterackie.

Pasją profesora Dutki były szachy. Był szachowym mistrzem Polski nauczycieli (Gdynia 1975), a także trenerem tej dyscypliny; zdobywcą Złotej Odznaki Polskiego Związku Szachowego (1978), współorganizatorem i trzykrotnym dyrektorem Turnieju Szachowego im. A. Rubinsteina w Polanicy (obecnie Memoriału Akiby Rubinsteina).

Profesor Czesław Paweł Dutka był animatorem życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej i na Ziemi Lubuskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Polanicy Zdrój, gdzie zmarł.