Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, prof. Hanna Paluszkiewicz, została wybrana do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Będzie w nim pełnić funkcję przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.

Prof. Paluszkiewicz jest specjalistką w dziedzinie postępowań dyscyplinarnych. Wcześniej była wieloletnim rzecznikiem dyscyplinarnym dla studentów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należała także do komisji, która orzekała o odpowiedzialności dyscyplinarnej rektorów i prorektorów uczelni wyższych. W komisji dla nauczycieli akademickich będzie zasiadać przez następne 3 lata.

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki liczy 62 członków. Orzeka w takich sprawach, jak popełnienie plagiatu, nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich czy niewykonywanie poleceń służbowych. Działa niezależnie od organów uczelni i władzy publicznej.

Aleksandra Pietruszkiewicz- WZielonej.pl