Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w środę (11.12), o godz. 17.00 na kolejne spotkanie o tematyce kresowej. Jego gościem będzie prof. Stanisław Nicieja.

Wykład pt. “Wrzesień 1939 – tragedia Kresów” wygłosi prof. Stanisław Nicieja – polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. Profesor przygotował wykład w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, opowie o wrześniu 1939 r., kiedy to ok. 300 tys. Polaków zbiegło do Rumunii ratując się przed inwazją Niemców i Sowietów.

Prof. Nicieja odbył staże naukowe na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki i Instytucie Historii PAN. Otrzymał liczne stypendia naukowe m.in. Bolesława Krokowskiego w Nancy i Paryżu (1986), Fundacji Lanckorońskich w Londynie (1990-1991), Fundacji Tadeusza Zabłockiego w Londynie (1992). W latach 1989-1993 zasiadał w Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego oraz zespole Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie. Opublikował ponad 20 książek i kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych, w większości poświęconych problematyce kultury kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W 2012 r. rozpoczął edycję wielotomowej publikacji pn. “Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” (do 2019 roku ukazało się 13 tomów). W 2015 r. edycję wyróżniono Nagrodę Klio, jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez księgarzy i środowisko historyczne w Polsce. Prof. Nicieja jest współautorem kilku filmów dokumentalnych o Lwowie. m.in. “Orlęta Lwowskie” (1990), “Snem wiecznym we Lwowie” (1992), “Zadwórze – polskie Termopile” (1993).