Miasto Zielona Góra przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w  wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii pozostaną zgodnie z zaleceniami w domach.

Wsparcie w szczególności polegać będzie na dostarczeniu zakupów obejmujących np. artykuły spożywcze i środki ochrony osobistej. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać również osoby poniżej 70 roku życia.

Każdy senior, który nie może uzyskać wsparcia rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, może skorzystać z pomocy dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 505 11 11

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pracownik ośrodka po otrzymaniu zgłoszenia kontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala zakres pomocy.

 Koszt zakupów pokrywa senior, usługa jest bezpłatna.

Zgodnie z programem usługa wsparcia nie obejmuje osób korzystających z usług opiekuńczych.

wspierajseniora.pl

UM - ZG