Pytanie o remont kąpieliska w Ochli jest jednym z najczęściej zadawanych włodarzom miasta w audycji Prezydent na 96 FM. Ostatnio pojawiło się po raz kolejny. Janusz Kubicki odpowiada: – jest to jeden z elementów, który może odnaleźć się w przyszłorocznym budżecie.

Mowa oczywiście o pracach projektowych, które mogłyby rozpocząć się w przyszłym roku.

“Tego nam brakuje. Brakuje nam wody w wakacje i nie tylko. Sam chętnie bym skorzystał, a jeżeli chcę skorzystać z wody, to muszę jechać gdzieś dalej. Projekt będziemy robić w przyszłym roku i będziemy prowadzić dyskusję”Janusz Kubicki.

Nasz słuchacz, pan Bartosz proponował połączenie dzikiej Ochli z kąpieliskiem. Wizja przepłynięcia kajakami pod ulicą z jednej części Ochli na drugą brzmi pięknie, ale jest mało realna.

“Ochla po prawej stronie, jak jedziemy od miasta, chcielibyśmy żeby była typowym kąpieliskiem. Ta druga (“dzika” – dop. MK) mogłaby być taką rekreacyjno-sportową. Pomysły są, będziemy je też konsultować z mieszkańcami, już na etapie wizji projektowej. Chciałbym, żeby w przyszłym roku powstał projekt, wtedy kolejny rok czy dwa, jeżeli nic się nie wydarzy, byłaby realizacja”Janusz Kubicki.