W przyszłym tygodniu rozpocznie się rewitalizacja parku przy ul. Przylep-Kolejowa. Inwestycja zostanie zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego. Na pomysł napisania projektu wpadła Klaudia Baranowska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto i członkini rady sołeckiej. 

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Na pomysł napisania projektu wpadła Klaudia Baranowska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto i członkini rady sołeckiej. Podkreśla jednak skromnie, że sama nic by nie zrobiła, gdyby nie duże zaangażowanie rady sołeckiej. – Jestem bardzo zbudowana siłą naszej małej społeczności – mówi dumna K. Baranowska. – Zadziałało u nas społeczeństwo obywatelskie. To tym bardziej ważne, że w Przylepie jest wielu starszych mieszkańców, ale i takich, którzy zbudowali dopiero swoje domy, a pomimo tego pokazali, że świetnie potrafią współpracować i powalczyć o ważne sprawy – przekonuje. – Młodych nie trzeba było mobilizować, bo internet to dla nich drugi dom i tam oddali głos. Do osób starszych z kartami do głosowania przychodzili członkowie rady sołeckiej. W tym miejscu chciałabym też podziękować naszym niezawodnym seniorom, którzy przekonywali sąsiadów, że warto zagłosować.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Bezpieczniej dojdziemy na stację PKP

Obecnie wygląd parku pozostawia sporo do życzenia. Po zmianach będzie nie tylko elegancko, ale i nowocześnie. W ramach tej inwestycji wykonawca przebuduje ciągi piesze, uzupełni nawierzchnię toru rowerowego, zamontuje ławeczki i zjazd linowy „tyrolka”. Pojawią się siatki ochronne na istniejących piłkochwytach. W planach jest też budowa przyłączy linii oświetleniowej i wymiana opraw oświetleniowych.

fot. Piotr Jędzura ŁZ
fot. Piotr Jędzura ŁZ

W Przylepie zmieni się nie tylko park. Projekt obejmował zamontowanie kilku progów zwalniających na jezdniach i znaków poprawiających bezpieczeństwo. W planach jest naprawa ogrodzenia przy boisku.  Mieszkańcy najbardziej czekają jednak na budowę chodnika, który połączy Przylep ze stacją kolejową. – Obecnie nie jest bezpiecznie, a studenci dojeżdżają pociągami do centrum miasta, jak również do Wrocławia i Poznania – wyjaśnia K. Baranowska. – Cieszę się, że z Budżetu Obywatelskiego uda się zrealizować i to zadanie. Dzieciaki z kolei dostaną do dyspozycji atrakcje w parku, wiem jak to ważne, bo sama jestem mamą.

fot. Piotr Jędzura ŁZ
fot. Piotr Jędzura ŁZ

– Rewitalizacja Przylepu to zwycięskie zadania z ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego – uzupełnia Piotr Dubicki z Biura Prezydenta Miasta. – Mieszkańcy Dzielnicy Nowe Miasto po raz pierwszy mogli aktywnie uczestniczyć w zgłaszaniu projektów zlokalizowanych na terenie swojego sołectwa. Mieszkańcy Przylepu wzięli sprawy w swoje ręce i uzbierali aż 1661 głosów co sprawiło, że znaleźli się na pierwszym miejscu z zadaniach dzielnicowych.

 

(rk)-WZG