Biuro Rady Miasta poinformowło, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Miasta Piotra Barczaka, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju, marcowa sesja Rady Miasta nie odbędzie się w najbliższy wtorek – 31 marca 2020 r.
Radni wciąż mogą składać interpelacje i zapytania, ale z uwagi na ograniczenie pracy urzędu, preferowana jest forma elektroniczna (pisma podpisane, zeskanowe i wysłane na adres mailowy Biura Rady). Trwają prace nad umożliwieniem radnym głosownia zdalnego i przeprowadzeniem sesji on-line.