Na dzisiejszej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania. Od 1 kwietnia zapłacimy więcej za parkowanie w centrum Zielonej Góry. Stawki wzrosną, choć nie o tyle jak proponowano na początku.

Projekt uchwały złożyli radni Robert Górski i Rafał Kasza z prezydenckiego klubu Zielona Razem. Prezydent Janusz Kubicki zaopiniował negatywnie projekt uchwały pod względem formalno-prawnym. Na podstawie art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych, rada Miasta może owszem ustalić strefę płatnego parkowania, ale tylko za zgodą prezydenta.
Prezydent złożył swój projekt. I jak tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, wypracowano kompromis między wszystkimi klubami radnych. Prezydent zgodził się na część postulatów PiS, np. niższą cenę pierwszej i kolejnych godzin postoju oraz płatny postój od 9.00 do 17.00. Rozszerzono parkowanie pierwszą godzinę za darmo do uliczek wokół ryneczku przy ul. Owocowej. W ten sposób będzie funkcjonował parking przy szpitalu na ul. Wazów. Poza strefą płatnego parkowania znalazły się parking przy Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Zielona Góra i nowy przy ul. Podgórnej. Oba pozostaną darmowe. Radni zlikwidowali możliwość darmowego postoju przez godzinę przy dworcu PKP.

Nowe zasady parkowania
* za pierwszą godzinę zapłacimy 3 zł (obecnie jest 2 zł)
* za drugą godzinę 3,60 zł (teraz jest 2,40 zł)
* za trzecią godzinę 4,30 (teraz 2,80 zł)
* za czwartą i kolejne godziny 3 zł (teraz jest 2 zł)
Wprowadzono nowe opłaty abonamentowe i opłatę ryczałtową (w nawiasie podajemy stare stawki)

– abonament tygodniowy 100 zł (50 zł)
– miesięczny – 300 zl (120 zł)
– trzymiesięczny – 800 zł (280 zł)
– roczny – 3 tys. zł
– za markę mieszkańca zapłacimy 10 zł (miesięczna), 40 zł (półroczna) i 60 zł (roczna)

Wydłużą się godziny, w których będzie pobierana opłata za parkowanie pojazdów w strefie. Ma obowiązywać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Powiększy się obszar strefy płatnego parkowania m.in. ulicę Zbigniewa Herberta czy Sienkiewicza.