Wydział nauk biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza w najbliższy wtorek o godzinie 11.00 do auli przy ul. Podgórnej 50, na spotkanie z prof. dr. hab. Grzegorzem Gabrysiem.

Profesor zaprezentuje wykład pn. „Borneo nie może umrzeć – Przyroda Malezji okiem biologa”.

Prof. Gabryś jest kierownikiem katedry zoologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończył wydział biologii i ochrony środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktoryzował się na wydziale nauk przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.

W latach 2008-2011 członek zespołu kierunków studiów przyrodniczych Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek rady redakcyjnej czasopisma  “Annales Zoologici”, wydawanego w Warszawie oraz czasopisma “Graellsia” wydawanego w Madrycie. Działa aktywnie w Polskim Towarzystwie Akarologicznym, Polskim Towarzystwie Taksonomicznym i Polskim Towarzystwie Zoologicznym.

Profesor jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody: Stowarzyszenia dla Natury “Wilk”, Klubu Przyrodników, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “proNatura” oraz Ligi Ochrony Przyrody.