W czwartek, 17 września, rusza remont ul. Zjednoczenia. Kierowcy powinni spodziewać się z utrudnień na odcinku od skrzyżowania z ul. Herberta po zjazd do serwisu ogumienia samochodowego. Zamknięta będzie krzyżówka z ul. Działkową.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zatok autobusowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz zjazdów. Zakres prac obejmuje też budowę nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. W planach jest usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Na czas trwania remontu będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

– W miarę postępu prac, roboty będą prowadzone przy częściowym lub całkowitym zamknięciu jednej jezdni – wyjaśnia Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. – W pierwszym etapie (patrz mapka) z ruchu zostanie wyłączona jezdnia lewa na odcinku od ronda z ul. Herberta do końca zakresu robót. Nastąpi zamknięcie skrzyżowania z ul. Działkową. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, a dojazd do ul. Działkowej będzie możliwy objazdem od strony osiedla Zacisze.

Na całym odcinku zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy na jezdni prawej. Po wykonaniu większości prac na jezdni lewej, w kolejnym etapie z ruchu zostanie wyłączona jezdnia prawa.

Wiadukt przy Zjednoczenia zostanie zabezpieczony, miasto szuka pieniędzy na jego odnowienie.

Za 4 mln 300 tys. zł remont wykona firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego.

Przypomnijmy, że w tej części miasta trwa jeszcze jeden remont – na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Elektronowej, gdzie m.in. zostanie wydzielony lewoskręt w ul. Elektronową i zmodernizowana sygnalizacja świetlna. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Bud-Dróg z Kożuchowa. Koszt zadania zamknie się w kwocie 1 mln 67 tys. zł.

(rk)-WZG