Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza literatów, naukowców i dziennikarzy do udziału w konkursie Lubuskie Wawrzyny 2019.

Konkurs o Lubuski Wawrzyn Literacki jest organizowany już po raz 26. Przeznaczony jest dla autorów związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia lub zamieszkania), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.

Wawrzyn Naukowy ma 15. edycję. Promuje książki naukowe, popularnonaukowe o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski to najmłodsze „dziecko” obu bibliotek, będzie miał swoją 7. edycję. Ma za zadanie promować dorobek dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie, które odnoszą się do województwa lubuskiego.

Zgłoszenia książek posiadających ISBN (numer książki), i materiałów dziennikarskich wydanych w 2019 r. przyjmuje do 17 stycznia 2020 r. główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, a do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego, co ważne opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Organizatorzy proszą o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

Dyktando prof. Bralczyka

– To najważniejsze wydarzenie w roku, które organizuje biblioteka Norwida – mówi dyrektor Andrzej Buck. – Mamy olbrzymią tradycję, bp np. Wawrzyn Literacki odbędzie się już po raz 26. Zapraszamy na galę wręczenia Lubuskich Wawrzynów, którą planujemy 27 lutego w Sali im. Janusza Koniusza. W tym roku patronem naszych konkursów jest prof. Jerzy Bralczyk. To on będzie odpowiedzialny za Wielkie Dyktando.

Partnerami wydarzenia się m.in. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze.

Szczegóły konkursu i regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.wawrzyny.norwid.net.pl