Kierowcy powinni spodziewać się z utrudnień na odcinku od skrzyżowania z ul. Herberta po zjazd do serwisu ogumienia samochodowego. Zamknięta będzie krzyżówka z ul. Działkową.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zatok autobusowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz zjazdów. Zakres prac obejmuje też budowę nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. W planach jest usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

fot. Piotr Jędzura ŁZ:

red - WZG