Miasto wkrótce ogłosi przetarg na budowę siłowni pod chmurką dla seniorów w parku przy ul. Jaskółczej. Inwestycja zostanie zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Jak informuje Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie, w parku pojawi się siedem urządzeń do ćwiczeń (w trzech lokalizacjach).  Wszystkie uzgodniono z wnioskodawcą zadania do BO, Mieczysławem Bonisławskim, społecznikiem z Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej, który te propozycje skonsultował dodatkowo z seniorami.

Pod „maszynami” planuje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni mineralnej w kolorze żółtym. W ramach zadania przewiduje się montaż elementów małej architektury: ławek, stołów i koszy na śmieci, jak również instalacji alarmowej SOS wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i światłowodu. Nad bezpieczeństwem seniorów ma czuwać kamera monitoringu wizyjnego. Elektroniczne oko i alarm SOS będą połączone światłowodem z miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nie zabraknie defibrylatora AED, którego trzeba użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

W parku będzie również nasadzona zieleń niska.

(rk)-WZG