Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje…

że z uwagi na przebudowę ulicy Szparagowej, w dniach 25-28.10.2019 r. (od najbliższego piątku do poniedziałku) składowisko odpadów przy ul. Wrocławskiej będzie nieczynne. Za utrudnienia najmocniej przepraszamy.

Przypomnijmy: budowa ronda przy Raculi to część większej inwestycji związanej z budową mostu przez Odrę i budową przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282. Zgodnie z założeniami inwestycji powstanie tu rondo turbinowe. W niektórych miejscach będą trzy pasy ruchu. Uwzględniono także zjazd na przyszłą obwodnice południową. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia, powstaną wyspy kierujące, ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowane będzie oświetlenie, chodnik. Powstaną tu bariery energochłonne. Przy rondzie zostanie zamontowany także monitoring wizyjny.  Będzie też remont sieci gazowej średniego ciśnienia DN200, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i regulacja istniejących studni.