Muzeum Lokalne Kolei Szprotawskiej we wspólracy z klubami seniorów “Wrzos” oraz “Relaks” i Stowarzyszeniem Pionierów rozpoczyna akcję krótkich spacerów miejskich dla seniorów, przybliżających dzieje gospodarcze i pracownicze miasta i jego mieszkańców.

Skupiamy się na pracy zakładów pracy, fabryk, składów i magazynów zielonogórskich z okresu powojennego aż po kres XX wieku (1945 – 2000). Badamy i prezentujemy anegdoty z życia mieszkańców Zielonej Góry, wspomnienia i ciekawe a mniej znane fakty z codziennego życia pracowników zielonogórskich fabryk i zakładów. Historie zakładowe, kolejarskie, zastalowskie (i wszelkie inne), a również podwórkowe, wspomnienia zabaw na torowiskach bocznicy miejskiej, spotkań sąsiedzkich po pracy.

Każdy spacer będzie oprowadzał jeden z przewodników Muzeum Kolei Szprotawskiej (plus asystent z Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej)  i będzie on poświęcony ścisle wybranej tematyce. Charakterystyczne będzie to, że przewodnik będzie zarówno pokazywał eksponaty i opowiadał o danym temacie, ale jednocześnie będzie zachęcał uczestników do wzajemnej wymiany wspomnień, będą miały miejsce “rozmowy o starych Polakach”.

Spacery od wiosny 2020 będą odbywać się raz  w miesiącu i  będa otwarte dla wszystkich. Bez limitów ilości uczestników i zapisów, a udział w nich jest bezpłatny. Choć projekt przeznaczony jest dla seniorów, zachęcamy wszystkie chętne osoby, zaineteresowane historią mieszkańców naszego miasta na te spacery. Mile będzie widziane jak seniorzy przyprowadzą swoje wnuki.

Wyjątkowo w grudniu 2019 zaplanowaliśmy dwa takie spotkania: 7 grudnia (sobota) i 15 grudnia (niedziela).

7 grudnia (sobota)
Spacer z geografem, mieszkańcem ulicy 1 Maja, Lesławem Zubem, który wspomina dzieciństwo i młodość w kamienicy na rogu ul. 1 Maja

15 grudnia (niedziela)
Spacer z archeologiem i kolekcjonerem, dr Bartłomiejem Gruszką, który opowie o fabrykach wokół ul. Morwowej i okolicy

Zbiórka: godz. 13:00
przy wagonie / Morwowa