Uroczyście wystartował kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od momentu powstania uczelni, to już dziewiętnasta inauguracja. Tym razem z  nowym kalendarzem studenckim, uniwersytet wchodzi w etap zmian systemowych.

Od dzisiaj zmienia się statut uczelni, częściowo zmieniają się też nazwy instytutów oraz ich władze. Wszystko oczywiście w związku z dostosowywaniem się uczelni do wymagań nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Tyle formalności. Cała reszta odbyła się zgodnie z tradycją. Władze uczelni i kadra naukowa, zaproszeni goście oraz studenci uroczyście przywitali nowy – uczelniany rok. Tradycyjnie wybrzmiał chóralny Gaudeamus igitur, czyli czas na rozpoczęcie nauki wyższej. Uniwersytet Zielonogórski przyjął w tym roku na studia blisko 3500 studentów. To progres w stosunku do lat ubiegłych. Na uczelni rozpoczęło naukę kilkaset osób więcej. Studenci kształcić się mogą na 11 wydziałach. Do ich dyspozycji jest blisko 1000 osób stanowiących naukową kadrę uniwersytetu.

W akademickiej uroczystości wzięli również udział najważniejsi politycy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji państwowych i kościelnych reprezentujący miasto i region. Po oficjalnym wprowadzeniu ze strony władz uczelni, wykład inauguracyjny pt. “Aktywny, rozproszony system zarządzania popytem” wygłosił prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek.

O oprawę muzyczną inauguracji zadbał Chór Instytutu Muzyki pod dyrekcją prof. dr. hab. Bartłomieja Stankowiaka.