Uniwersytet Zielonogórski może się poszczycić docenianymi naukowcami. Dr Michał Kocot z instytutu muzyki i dr Wojciech Szumiński z instytutu fizyki otrzymali stypendium ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę 211 doktorów i doktorantów, którzy przez najbliższe trzy lata otrzymają stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych naukowców w 2019 r. W gronie 211 wyróżnionych znalazło się dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, to adiunkci dr Michał Kocot z instytutu muzyki w dyscyplinie sztuki muzyczne i dr Wojciech Szumiński z instytutu fizyki w dyscyplinie nauki fizyczne.

Wysokie stypendium

Sukces jest tym większy, że do ministerstwa wpłynęło aż 1482 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski ocenił zespół doradczy powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w jego skład weszli eksperci z różnych dziedzin nauki i sztuki. Członków zespołu wyłoniono wśród kandydatur zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Stypendium to spory zastrzyk gotówki na badania naukowe. Młody naukowiec może liczyć na 5390 zł miesięcznej „pensji”.

Spore osiągnięcia

Dr Michał Kocot
Dr Michał Kocot – fot. www.imu.uz.zgora.pl

Dr Michał Kocot ukończył m.in. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie organów Andrzeja Garbarka. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Józefa Serafina oraz dr. Arkadiusza Bialica, w klasie klawesynu. Studiował w ramach programu wymiany studentów Erasmus w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie (organy – prof. Ludger Lohmann, klawesyn – prof. Jӧrg Halubek).  W 2018 r. uzyskał tytuł doktora sztuki. Do osiągnięć artystycznych M. Kocota należą m.in. : I miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Organowych we Wrocławiu, I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Organowej Jehana Alaina w Krakowie, I miejsce na XVIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. L. Janacka w Brnie oraz nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu M. Stedronia, I miejsce (nagroda bachowska – Bachpreis) na 20 Międzynarodowym Konkursie Organowym w Wiesbaden, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu F. Nowowiejskiego.

Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2015 r. otrzymał stypendium „Młoda Polska” przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

Dr Wojciech Szumiński jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Obecnie pracuje w instytucie fizyki UZ na stanowisku adiunkta. Tematyka badań dr. W. Szumińskiego dotyczy teorii układów dynamicznych, a dokładniej całkowalności układów równań różniczkowych. Całkowalność oznacza posiadanie przez układ odpowiedniej liczby praw zachowania (całek pierwszych) gwarantujących, że dynamika jest regularna.

Autor lub współautor 11 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach np. Nonlinear Dynamice. Odbył kilka staży w renomowanych ośrodkach naukowych.