Bardzo dobra informacja przyszła ze stolicy. W Warszawie podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, dwaj profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali wybrani członkami rzeczywistymi PAN w dziedzinie nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z katedry inżynierii biomedycznej, instytutu inżynierii materiałowej i biomedycznej i prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z instytutu sterowania i systemów informatycznych UZ, dotychczas byli członkami korespondentami PAN.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk to najważniejszy organ Akademii i prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii.

Na grudniowej sesji wybrano 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów.

Prof. Romuald Będziński w 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1997 r. jest profesorem nauk technicznych. Od ponad 30 lat jego działalność naukowa jest związana z biomechaniką struktur tkankowych i układami zastępczymi człowieka. Promotor 23 doktorów, autor ponad 400 prac naukowych: monografii, podręczników, raportów, artykułów i zgłoszeń patentowych.

Zainteresowania naukowe R. Będziński związał z mechaniką eksperymentalną i biomechaniką.

W 2001 r. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem PAN, gdzie pełni rolę m.in.  członka: prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Prof. Będziński jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.

Do osiągnięć profesora można zaliczyć prace dotyczące projektowania i wytwarzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn, implantów i konstrukcji metodami optycznymi. Laureat wielu prestiżowych nagród m. in.: nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel (2009 r.).

fot. UZ - Prof. Romuald Będziński
fot. UZ – Prof. Romuald Będziński

Badania sztucznej inteligencji

Prof. Józef Korbicz (ur. 1951 r. ) w 1975 r. na Politechnice Kijowskiej ukończył studia w zakresie automatyki i telemechaniki. Na tej samej uczelni uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego z automatyki i robotyki. Profesorem został w 1993 r. na wniosek Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, w 2007 r. wybrany na członka korespondenta PAN. Od 1975 r. związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym – Politechniką Zielonogórską i potem Uniwersytetem Zielonogórskim.

Prowadzi badania w obszarze diagnostyki technicznej i medycznej, metod sztucznej inteligencji oraz modelowania i sterowania procesami fizycznymi. Twórca szkoły naukowej diagnostyki procesów i systemów z elementami diagnostyki medycznej. Szkołę tę tworzą liczni doktorzy habilitowani i profesorowie pracujący na UZ i wielu polskich politechnikach.

Kierownik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach programu Copernicus. W 2019 r. jako kierownik zakończył kolejny projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Naukowe w Krakowie w ramach konkursu OPUS, dotyczący diagnostyki medycznej wybranych zachorowań na raka. Od 2003 r. prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze.

Był dziekanem i prorektorem ds. nauki na Politechnice Zielonogórskiej, a później na UZ. Dyrektor instytutu sterowania i systemów informatycznych (ISSI) na wydziale informatyki, elektrotechniki i automatyki. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Informatyki Technicznej i Telekomunikacji na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Posiada trzy ministerialne nagrody naukowe, odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej.