Ryszard Peryt został nowym patronem Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kingi. Dotychczasowym patronem placówki był poeta Władysław Broniewski.

To był jedyny sporny punkt ostatniej, 15. sesji rady miasta. Wioleta Haręźlak, dyrektor
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, na wniosek społeczności szkolnej przedstawiła radnym projekt uchwały dotyczący zmiany dotychczasowego patrona szkoły, Władysława Broniewskiego, na zmarłego w tym roku Ryszarda Peryta, honorowego obywatela Zielonej Góry.

R. Peryt był aktorem, reżyserem teatralnym i operowym, pomysłodawcą i założycielem
Polskiej Opery Królewskiej. O kandydacie na nowego patrona szkoły bardzo ciepło mówiła
m.in. jego siostra Iwona Peryt-Gierasimczuk: – Ryszard zawsze był wierny uniwersalnym
wartościom. Mądrość, patriotyzm, wiara oraz lojalność należały do jego najbardziej
rozpoznawalnych cech. Będę szczęśliwa, jeśli wysoka rada poprze tę szkolną inicjatywę.
Głosy poparcia radnych dla prezydenckiego projektu uchwały wydawały się być zwykłą
formalnością. Tak jednak się nie stało z powodu emocjonalnego wystąpienia Andrzeja
Brachmańskiego, radnego klubu Zielona Razem.

– Nie mam nic przeciwko panu Perytowi. Chylę czoło przed jego życiowym dorobkiem. Ale
czym sobie zasłużył Władysław Broniewski, że nagle stał się postacią negatywną, wręcz
niegodną miana patrona szkoły – pytał retorycznie radny.

W dalszej części swego wystąpienia przypomniał najbardziej dramatyczne punkty biografii
poety, łącznie z jego służbą w legionach, licznymi odznaczeniami bojowymi za udział w
wojnie polsko-bolszewickiej, wielomiesięcznym uwięzieniem w cieszącej się złą sławą
moskiewskiej Łubiance, czyli więzieniem administrowanym przez NKWD. Przypomniał
także wiele mówiący epizod z życia poety, kiedy to Broniewski miał odwagę odmówić
Bolesławowi Bierutowi, komunistycznemu prezydentowi Polski, napisania nowego tekstu do państwowego hymnu. W tym momencie W. Haręźlak przypomniała, że zmiana patrona szkoły nie jest pomysłem władz miasta.

– To oddolna inicjatywa społeczności szkolnej: uczniów, ich rodziców, grona
pedagogicznego. Nie do nas należy ocena tej szkolnej propozycji – przypomniała szefowa
oświaty w magistracie.

Za zmianą patrona szkoły zagłosowało 18 radnych, jeden się wstrzymał od głosu, jeden
zagłosował przeciw.

(pm)