Tag: Anna Sulima-Jagiełowicz

Olimpijczycy patronują szkole w Drzonkowie

Dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 24 z oddziałami integracyjnymi w Drzonkowie otrzymała imię Polskich Olimpijczyków i nowy sztandar. – To wyjątkowa chwila dla naszej placówki...