Tag: lista

Urząd Miasta – wspierajmy lokalną gastronomię

Wszyscy mierzymy się z niespotykaną sytuacją, która wymaga od nas podejmowania nadzwyczajnych działań w związku z epidemią Covid - 19. Miasto Zielona Góra zachęca...

Masz możliwość wykreślenia się z rejestru wyborców [WNIOSEK]

W odpowiedzi na prośby mieszkańców Urząd Miasta Zielona Góra udostępnił wniosek o skreślenie z rejestru wyborców. Skan dokumentu oraz załącznik w postaci kserokopii dowodu potwierdzającego...

Niższe czesne lub jego brak – tak funkcjonują niepubliczne przedszkola [LISTA...

W obliczu zagrożenia koronawirusem w trudnej sytuacji są instytucje, które zajmują się opieką nad dziećmi. Należą do nich m.in. niepubliczne przedszkola. Część placówek zdecydowała...

Instytucje pomocowe dla osób doświadczających bezdomności [LISTA]

Mając na uwadze okres zimowy, trudne warunki atmosferyczne, niskie temperatury Urząd Miasta Zielona Góra apeluje o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, przebywające na ulicy,...